Remittance Service Agreement

United States and Canada

ng promotion code PH10 aynagbibigay sa sender ng $10 credit sa unang transfer patungo sa Pilipinas. Dapat gamitin ng sender ang code sa unang transfer saamin para makinabang sa benepisyo mula sa promotion. Ang code ay dapat gamitinsa oras ng proseso ng pagbabayad. Ang code na ito ay valid lang hanggang 8/31/22. Ang promotion na ito ay para lang sa mga bagong customerat magagamit lang isang beses kada sender. Ilalapat pa rin ang bayarin at singil.Ang promotion na ito ay hindi pwedeng abusuhin at hindi pwedeng gamitin maykaugnayan sa ibang mga offer. Karapatan naming baguhin, suspendehin, okanselahin ang promotion na ito kahit anong oras. Pananagutan mo ang anumang resulta ngpersonal na buwis at pagsunod sa nauugnay na batas may kaugnayan sa promotionna ito. Ang mga tuntunin at kondisyon ng aming website at app na matatagpuan saibaba ay ilalapat kabilang na ang mga espesipikong Mga Tuntunin at Kondisyonnito.

Kasunduan saSerbisyo ng Remittance: [https://www.sendwave.com/terms-and-conditions/us-and-canada-english-edition]